Handelsbetingelser

 

1. Generelt

Bedstebilpris er et uafhængigt bilformidlings site. Vores primære formål er at formidle kontakten mellem køber og sælger. Bedstebilpris har derfor heller ingen andel i selv handlen.

 

2. Den højeste pris

Bedstebilpris primære formål er at tilbyde den højeste pris for bilen. Bedstebilpris sender bilen i udbud i et netværk af mere end 60 forhandlere i hele Danmark. Baseret på de tilbud der kommer ind, forpligter Bedstebilpris til at sende det tilbud med den højeste pris til sælger. Sælger kan til en hver tid kontakte Bedstebilpris for at få øvrige tilbud oplyst.

Bedstebilpris bestræber sig på altid at sende højeste pris til sælger. Har sælger ønsket selv at aflevere bilen, men kan få en højere pris ved at bilen bliver afhentet vil det være den pris som vil fremgå af tilbudet. Skulle sælger ønske at bilen afhentes, vil den oplyste pris altid være inklusive afhentning. 

Bedstebilpris bestræber sig på at kunne tilbyde 99% af vores kunder et tilbud for deres bil. Der kan dog i sjælndende tilfælde være sager hvor Bedstebilpris ikke kan sende et tilbud.

 

3. Prisen

Den pris sælger får oplyst er den pris køber (bilforhandleren) er forpligter sig til give for bilen. Prisen er inklusiv alle omkostninger. Der vil således ikke komme ekstra omkostninger til afmelding af bilen, omregistering, afhentning mm. Afviger bilens stand væsentligt fra det som sælger har oplyst, kan køber (bilforhandleren) vælge at annullere handlen eller tilbyde en ny pris baseret på bilens faktiske tilstand. Ved væsentligt afvigelser forstås skader og defekter som ikke er oplyst af sælger, gæld i bilen som ikke er oplyst, urigtigt kilometer tal mm. Er der gæld i bilen er denne undtaget, og det vil være sælgers ansvar at indfri en eventuel gæld i bilen.

Bedstebilpris henter data om bilen gennem SKAT.dk, Motorregisteret og Tinglysningen. Der tages forbehold for fejl i disse data, samt andre oplysninger der ikke stemmer overens med bilens faktiske data. 

Der tages forbehold for indtastningsfejl i budgivningen fra køber. 

 

4. Levering / afhentning af bilen

Leveringsbetingelserne (afhentet / leveret) oplyses af sælger når han/hun opretter bilen. Det konkrete tidspunkt for levering / afhentning aftales direkte mellem sælger og køber. Køber og sælger forpligtiger sig gensidigt at tage kontakt til hinanden for at afslutte handlen hurtigst muligt eller senest inden for 7 dage, med mindre andet aftales. 

 

5. Købskontrakt og udbetaling af pris

Køber (bilforhandleren) er forpligtet til at udbetale den aftalte salgspris. Udbetalingsmetoden (kontant, mobilepay, kontooverførelse mm.) aftales direkte mellem sælger og køber. Ligeledes er udarbejdelsen af købskontrakten et mellemværende mellem køber og sælger.

Bedstebilpris har derfor intet anliggende med hverken købskontrakten eller den udbetalte købspris. 

 

6. Når du acceptere tilbuddet

Det er gratis at anvende Bedstebilpris og det tilbud du modtager er uforpligtene. Handlen er først bindende når du vælger at acceptere det tilbud du har modtaget. Når handlen er indgået har du 7 dage til at færdiggøre handlen med køber (bilforhandleren). 

 

7. Fortrydelsesret

Skulle du modforventning ikke ønske at gøre brug af tilbuddet efter du har accepteret det, så forbeholder Bedstebilpris sig retten til at fakturere DKK 399,- inklusive moms som ekspeditionsgebyr. Dette gør vi for at dække omkostningerne og den tid der skal bruges på at annullere handlen med køber (bilforhandleren).

 

8. Reklamation og klage

Mener du at der er sket en fejl i vores sagsbehandling eller ønsker du at klage over en af vores forhandlere, så kan du altid rette henvendelse til os. Reklamationer og klager skal rettes til:

Bedstebilpris

Axel Gruhns Vej 16
DK-8270 Højbjerg 
Danmark
Email: info@bedstebilpris.dk 
Virksomhedsnavn: Globuz IVS
CVR 40255672